Baumit

Pomysły z przyszłością.

Certyfikat WTA

Renowacja budynku pozwala na odtworzenie zdegradowanych zabytkowych obiektów i przywrócenie ich oryginalnego wyglądu. Przyczyną zniszczeń jest najczęściej zawilgocenie i zasolenie powierzchni, które wymagają kompleksowych prac przeprowadzonych przez wykwalifikowanych wykonawców – z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów.
System renowacyjny firmy Baumit – obejmujący szeroką paletę tynków i farb nawierzchniowych pozwoli przywrócić naturalne piękno każdemu zabytkowemu budynkowi. Co ważne, produkty firmy Baumit umożliwiają przeprowadzenie renowacji. zgodnie ze sztuką konserwatorską. Opracowane przez naszych specjalistów materiały do renowacji zabytków architektury, spełniają wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczną Organizację do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

Certyfikat WTA
Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów

Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów

Wszystkie obiekty historyczne, ale także niektóre wybudowane stosunkowo niedawno, notują zwiększone zawilgocenie dolnych partii murów zewnętrznych, ale także tych wewnętrznych poniżej poziomu gruntu (piwnice). Charakterystycznym, pierwszym objawem zwiększonego zawilgocenia są zniszczenia tynków, które utrzymując się dłużej, prowadzą do zniszczeń materiału, z którego zbudowane są mury: cegła, kamień. Najczęstszym powodem zawilgocenia jest brak izolacji przeciwwilgociowych lub ich złe wykonanie. Początek remontu obiektu to ograniczenie dostępu wilgoci do murów.

Jak działają tynki renowacyjne?

Główna zasada działania tynków renowacyjnych oparta jest o dużą porowatość, która zwiększa powierzchnię oddawania wilgoci. Duża porowatość materiału działa jak wieloletni kompres, magazynujący szkodliwe sole wynoszone na powierzchnię wraz z wodą. W suchym materiale sole nie są szkodliwe, w stanie zawilgocenia ulegają rozpuszczeniu i wraz z wodą migrują ku powierzchni. To sole krystalizujące, podczas wysychania na powierzchni zwykłych tynków lub bezpośrednio pod nimi, są przyczyną największych zniszczeń. W przypadku tynków renowacyjnych sole magazynowane są w porach materiału.

Jak działają tynki renowacyjne - schemat

Materiały sztukatorskie

Materiały sztukatorskie

Materiały sztukatorskie, zalecane głównie do wykonywania ozdobnych detali architektonicznych. Zastosowane szybkowiążące cementy, umożliwiają obróbkę w czasie zbliżonym do spoiw gipsowych powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe powinny być stosowane jedynie we wnętrzach. Materiały sztukatorskie firmy Baumit podzielone są w zależności od zastosowania i sposobu wykonywania. Elementy proste wykonuje się szablonami metodą wyciągania na stole warsztatowym lub bezpośrednio na ścianie. Elementy o rysunku złożonym wykonywane są w formach elastycznych.

Renowacja fasad

Materiały fasadowe o zwiększonej odporności na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, używane są podczas wykonywania remontów oraz wykańczania nowych obiektów. Głównym zadaniem materiałów jest uzyskanie jednorodnej powierzchni pod malowanie. Do uzupełnień zniszczonych tynków używane są różne materiały. Powierzchnie zawilgocone zaleca się pokrywać tynkami renowacyjnymi WTA, pozostałe „suche” powierzchnie, tynkami wapiennymi. Pokrycie różnych materiałów specjalistycznymi szpachlami fasadowymi, wewnętrznie zbrojonymi, ujednolica fakturę oraz to, co najważniejsze dla trwałości powłoki malarskiej, ujednolica chłonność podłoża.

Renowacja fasad

Wapienne materiały do renowacji zabytków

Podczas renowacji zabytków powstałych przed połową XIX wieku, nie spotyka się cementu jako spoiwa. Zaprawy do murowania i tynkowania były głównie wapienne lub z dodatkami. Cement stosowany na szeroką skalę, po odbudowie zniszczeń wojennych, w wielu obiektach przyśpieszył ich degradację. Okazał się bowiem zbyt mocny, co doprowadziło do całkowitej destrukcji materiału typu cegła lub piaskowiec występujący w wielu obiektach. Tynki wapienne wewnętrzne Baumit mają mniejsze ziarno, co pozwala wykańczać wnętrza godnie z obecnymi wymogami. Tynki zewnętrzne Baumit mają zdecydowanie większe grubości kruszyw, co umożliwia uzyskanie faktur historycznych tynków.

Wapienne materiały do renowacji zabytków

Konstrukcje słupowo-ryglowe

Rodzaj muru, którego drewniane elementy pełnią funkcje konstrukcyjne, a wypełnienie pól stanowi cegła lub polepa na drewnianych rusztach. Remont takich obiektów najczęściej polega na wymianie części belek drewnianych, które utraciły właściwości konstrukcyjne. Remonty takich obiektów zaczyna się od góry do dołu, późniejsze nowe wypełnienie także od góry do dołu.

Konstrukcje słupowo-ryglowe
Tynki z gliny

Tynki z gliny

Najstarsze ze znanych tynków, o najlepszych właściwościach, mających wpływ na klimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Zapomniane przez lata właściwości gliny, uważanej za materiał gorszej kategorii w stosunku do cementu, w ostatnich latach na nowo są odkrywane. Glina jest jedynym spoiwem, które nie ma zamkniętego czasu wiązania, tak jak np. gips, wapno, cement. Po latach zmoczona wodą wraca w stan plastyczny. Ta cecha powoduje, że obecnie używana jest jedynie do tynków wewnętrznych. Zdolności pochłaniania wilgoci umożliwia regulację klimatu, zwłaszcza wilgotności w pomieszczeniach. Zdrowotne właściwości gliny powodują, że to najstarsze spoiwo odkrywane jest na nowo i znajduje zastosowanie także w nowym budownictwie, również ekologicznym.

Zaprawy do fugowania murów licowych

Fuga w murach licowych (bez tynków) decyduje o trwałości całej konstrukcji. Trwała elewacja, to szczelna elewacja, ograniczająca dostęp wody do konstrukcji muru. Nawet niewielka nieszczelność tynku czy fugi otwiera drogę wodzie, która migruje w głąb murów. Poza chemicznym wypłukiwaniem spoiwa, w okresie zimowym dochodzi do groźnych mechanicznych szkód mrozowych. Utrata właściwości konstrukcyjnych materiału w skrajnych przypadkach może grozić katastrofą budowlaną. Dlatego fugowanie murów licowych, celem zapewnienia ich szczelności, ma ogromne znaczenie. Zaleca się wymieniać fugi na całych powierzchniach, jedynie taki zabieg zapewnia trwałość całego muru w dłuższym okresie czasu.

Zaprawy do fugowania murów licowych