Baumit

Pomysły z przyszłością.

Kalkulator oszczędności

Kalkulator wylicza szacunkowe roczne koszty eksploatacji budynku (ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej) porównujące stan pierwotny budynku (przed ociepleniem) oraz stan po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.
Wynik podawany jest w złotówkach.

Drugą funkcją kalkulatora jest obliczenie charakterystyki energetycznej budynku, prezentowanej w postaci wskaźników EK oraz EP.

Wskaźnik EK określa roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub lokalu mieszkalnym. Jest to współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynki, z uwzględnieniem sprawności systemów wytwarzających ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Wskaźnik EP obejmuje sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowaną do celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą.

Kalkulator

Analiza energetyczna budynku

Analiza energetyczna budynku

Wersja stacjonarna kalkulatora
Należy pobrać archiwum ZIP, rozpakować pliki, a następnie uruchomić plik kalkulator.exe.
Pobierz archiwum ZIP, (3.5MB)


Wersja online kalkulatora
Otwórz kalkulator analizy energetycznej