Baumit

Pomysły z przyszłością.

Polityka przetwarzania danych osobowych firmy Baumit

Polityka przetwarzania danych osobowych w Baumit


Ochrona Państwa prywatności oraz bezpieczeństwo danych handlowych są dla nas istotną wartością, uwzględnianą w naszych procesach biznesowych. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje wybrane kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być m.in. klauzule informacyjne, polityki cookies lub regulaminy strony internetowych.


Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Baumit Sp. z o.o. (dalej zwany „Baumit”).

Baumit Sp. z o.o.,

ul. Wyścigowa 56G,

53-012 Wrocław

tel. 71 358 25 00, e-mail: info@baumit.pl


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zależności od Państwa relacji z naszą firmą, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

• umowa lub podjęcie działań związanych z zawarciem umowy,

• obowiązek wynikający z przepisów prawa,

• prawnie uzasadniony interes administratora (dochodzenie roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, marketing bezpośredni administratora danych, nawiązywanie współpracy biznesowej, kontakt w sprawie zgłoszonej przez formularz internetowy),

• Państwa zgoda.


Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa bądź warunkującym zawarcie umowy. Ich niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie złożone drogą elektroniczną, utratą możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, brakiem możliwości realizacji umowy lub rozpatrzenia reklamacji, bądź odmową świadczenia usługi.


Cele przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

• realizacji umów i dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

• przekazania informacji i materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,

• obsłużenia reklamacji,

• nawiązania współpracy biznesowej,

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring oraz kontrola związana z odbiorami i wysyłką towaru).


Odbiorcy danych

Baumit sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

• swoim upoważnionym pracownikom,

• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych (np. firmom hostingowym, agencjom marketingowym, podwykonawcom, dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i przewoźnikom),

• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.


Okresy przechowywania

Państwa dane przechowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, w których dane zebrano, lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych. W innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem sytuacji, kiedy musimy zachować je w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych). Jeśli dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody, dane są usuwane po jej wycofaniu.


Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W szczególności dane zabezpieczamy przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia.


Uprawnienia

W celu dochodzenia swoich praw prosimy o skorzystanie z danych zamieszczonych w punkcie Administrator danych. Prosimy o takie sformułowanie zapytania, aby możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.


W szczególności przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:

• prawo do wycofania zgody,

• prawo żądania sprostowania danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

• prawo dostępu do danych osobowych, • prawo żądania usunięcia danych osobowych,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).


Zmiany polityki Baumit stale udoskonala system ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej polityki w przyszłości.

Polityka prywatności

Polityka prywatności (polityka cookies)

Strony internetowe należące do Baumit Sp. z o.o.


Przykładamy ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Z tego powodu, w nawiązaniu do stosownych przepisów o ochronie danych, a w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – informujemy Państwa o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych zebranych w czasie odwiedzania naszej strony internetowej.

W czasie odwiedzania naszej strony przetwarzane lub zapisywane są następujące dane:

• Rodzaj i wersja przeglądarki,

• System operacyjny,

• Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona witryna),

• Nazwa hosta urządzenia (adres IP),

• Czas zapytania serwera.


Cel i czas trwania przetwarzania / ujawnianie danych

Używamy tych danych wyłącznie w celu optymalizacji wyglądu naszych witryn, a także w celu pozyskania dowodów na niezgodne z prawem wykorzystanie naszych stron. Dane usuwamy w terminie 7 dni, gdy brak jest podstaw prawnych dla dłuższego przechowywania.

Twoje dane nie są przez nas upubliczniane. W ramach przetwarzania, dane są przekazywane powiązanej spółce IT. Natomiast w niektórych przypadkach to dostawca usług korzysta z dalszych podmiotów przetwarzających (np. Google LLC). Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że wydanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądami lub organami publicznymi. W takim przypadku dane są usuwane niezwłocznie po zakończeniu stosownych postępowań.


Cookies

Co więcej, używamy cookies, aby nasze witryny były przyjaźniejsze użytkownikom. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na Państwa urządzeniu dzięki przeglądarce. Nie wyrządzają szkód. Niektóre cookies pozostają na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Pozwalają nam one rozpoznać Państwa przeglądarkę przy kolejnej wizycie na naszej stronie.


Jeżeli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były przechowywanie na Państwa urządzeniu, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Państwa, gdy witryna chce przechować na urządzeniu taki plik. Usunięcie plików cookies jest w każdej chwili możliwe.


Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek, zarządzanie plikami cookies może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików cookies, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki. Odnaleźć je można w zakładce "Opcje" lub "Ustawienia". Można też skorzystać z funkcji "Pomoc" w przeglądarce.


Po wyłączeniu cookies, niektóre funkcjonalności na naszych stronach mogą być ograniczone.


Analiza ruchu na stronie

Ta witryna używa Google Analytics, narzędzia statystycznego dostarczanego przez Google LLC (Mountain View, CA 94043 USA (Stany Zjednoczone), dalej: „Google”), służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics używa tzw. cokkies, plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze, które pozwalają analizować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie o korzystaniu ze strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym interesem, w rozumieniu RODO, jest ulepszanie naszej oferty oraz naszej strony. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika (adres IP) są pseudonimizowane. Ta operacja usuwa ostatnią cyfrę z Państwa adresu IP, w wyniku czego możliwa jest jedynie przybliżona lokalizacja.


Jeśli nie życzą sobie Państwo gromadzenia danych przez Google Analytics, możliwe są następujące działania:

• Wyłączenie korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki

• Zainstalowanie wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


W tym miejscu znajdą Państwo więcej informacji od Google: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html


Bezpieczeństwo danych

Dokładamy najwyższej staranności przy przetwarzaniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych i wykorzystujemy je wyłącznie w wyszczególnionych celach. Stosujemy się do przepisów RODO i innych aktów prawnych oraz w szczególności zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych.


Uprawnienia

W przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:

• prawo do wycofania zgody,

• prawo żądania sprostowania danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo żądania usunięcia danych osobowych,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych osobowych,

• prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) – w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Wszelkie zapytania odnośnie uprawnień prosimy kierować na adres e-mail marketing@baumit.pl


Zmiany polityki

Baumit stale udoskonala system ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej polityki w przyszłości.