Baumit

Pomysły z przyszłością.

Oprogramowanie Baumit AKUSTIK

Izolacja akustyczna należy do wymagań podstawowych jakie musi spełniać budynek zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
Odpowiednia i skuteczna izolacja akustyczna stropów to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort użytkowania domów, mieszkań oraz biur.
Oczekiwany komfort akustyczny mogą zagwarantować tylko prawidłowe pod względem akustycznym rozwiązania projektowe, wysokiej jakości wyroby budowlane oraz staranne wykonanie robót.
Wymaganą wartość izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych  (L'n,w)   dla stropów można obliczać „ręcznie” ale jest to żmudny proces, wymagający dostępu do dużej ilości danych.  
Nieporównanie prościej i szybciej można to zrobić dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania czyli Baumit AKUSTIK.


Program ten wykorzystując m.in. dane dotyczące stropu i warstw podłogi pozwala określić prognozowaną izolacyjność akustyczną dla podanego układu podłogi.
Baumit AKUSTIK pozwala na szybkie obliczenie wskaźnika L’n,w (przybliżonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego),  który charakteryzuje izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami rozdzielonymi stropem z podłogą.
Program na podstawie określonych parametrów wyznacza prognozowaną „skuteczność” danego rozwiązania w budynku, przy uwzględnieniu przenoszenia bocznego przez ściany.
 
Funkcjonalność oprogramowania umożliwia także porównanie uzyskanych dla danego rozwiązania wartości z wymaganiami obowiązującej normy PN-B-02151-3:2015-10 (Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach).
Dzięki temu można dobrać rozwiązanie zależnie od projektowanego rodzaju pomieszczenia oraz typu budynku.
Program Baumit AKUSTIK cechuje przejrzysty interfejs co ułatwia wykorzystanie oprogramowania. Co więcej możliwe jest wykorzystanie narzędzia nie tylko przy użycia komputera PC, ale także urządzeń mobilnych, np. tabletu.
Dodatkową korzyścią jest możliwość wydruku otrzymanych obliczeń i wykorzystania ich jako pomocy w pracy projektowej.

Aby przejść do programu Baumit AKUSTIK, kliknij na grafikę poniżej.


twarz kobieta napisy

Analiza energetyczna budynku

Analiza energetyczna budynku

Wersja stacjonarna kalkulatora
Należy pobrać archiwum ZIP, rozpakować pliki, a następnie uruchomić plik kalkulator.exe.
Pobierz archiwum ZIP, (3.5MB)


Wersja online kalkulatora
Otwórz kalkulator analizy energetycznej
Kalkulator oszczędności

Kalkulator wylicza szacunkowe roczne koszty eksploatacji budynku (ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej) porównujące stan pierwotny budynku (przed ociepleniem) oraz stan po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.
Wynik podawany jest w złotówkach.

Drugą funkcją kalkulatora jest obliczenie charakterystyki energetycznej budynku, prezentowanej w postaci wskaźników EK oraz EP.

Wskaźnik EK określa roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub lokalu mieszkalnym. Jest to współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynki, z uwzględnieniem sprawności systemów wytwarzających ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Wskaźnik EP obejmuje sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowaną do celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą.

Kalkulator